Advocatenkantoor LAW ON TIME
W. DREESSEN


Balie Antwerpen
Binnensteenweg 202
2530 Boechout

Calle Liverpool 1
04720 Aguadulce (Almeria) EspaŮa

Tel: +32 (0)3 231 31 61
Fax: +32 (0)3 231 77 07
Mediation-kantoor
- Vzw Solvi Mediation Center
Brussel-Antwerpen-Gent
Cookie policy - Privacy policy
Kantoor voorstelling   |   Honoraria   |   Advocatuur   |   Mediation   |   Contacteer ons   |   Home

Advocatuur


   AANKOOP VAN ONROEREND GOED IN SPANJE

De aankoop van een huis, appartement of handelslokaal in Spanje is een juridisch complexe aangelegenheid.

Maar zoals het met alles is : gewoonlijk heeft men oppervlakkige kennis en dat geeft een voorsprong, maar kennis in praktijk brengen is iets anders.
Daartoe leent het advocatenkantoor LAW ON TIME zich in Zuid Spanje (Andalucia : Costa Blanca, Costa Almeria, Costa Tropical, Costa Del Sol).

U wordt deskundig juridisch bijgestaan in uw eigen taal bij de onderhandeling, financiering en ondertekening ter aankoop van onroerend goed in Spanje . De valkuilen van een verkoop zijn alzo vakkundig gedicht. 

Zie meer hieronder, ook mbt financieringstarieven tot 70 en 80% van de taxatiewaarde.

Advocaat W. Dreessen van advocatenkantoor LAW ON TIME is gespecialiseerd in de begeleiding tot aankoop van Spaans onroerend goed en beschikt over een kantoor in het land zelf.

De aankoopbegeleiding van onroerend goed in Spanje is integraal .

D.w.z. dat advocatenkantoor LAW ON TIME ervoor zorgt dat u naar Spaanse wetgeving in staat bent tot aankoop van onroerend goed en erin te mogen verblijven.

Meer bepaald worden 23 juridische items nagezien en afgepunt.

De aankoop is ťťn zaak, het vervullen van administratieve en wettelijke vormverplichtingen is een andere zaak.

Advocaat W. Dreessen, van advocatenkantoor LAW ON TIME begeleidt u onderhandelings-en contractueelmatig, juridisch en bancair, voor de aankoop van huizen, appartementen, handelslokalen en dit voornamelijk in het zuiden van Spanje (Andalucia). U kan beroep doen op hem voor de kust-regioís Costa Blanca, Costa Almeria, Costa Tropical of Costa del Sol.

Naast particulieren, verkopen ook banken onroerend goed.

Advocatenkantoor LAW ON TIME heeft een netwerk van contacten in de banken Bankia, Cajamar en banco Santander en is gespecialiseerd in de re-possession-market .

De banken in Spanje hebben miljoenen onroerende goederen in portefeuille, welke zij verkopen en beter gekend is als de re-possession-market.

Vooraleer men de aankoop van onroerend goed in Zuid Spanje rond krijgt, dient men een advocaat te raadplegen.

Het is quasi onmogelijk om iets aan te kopen, zonder begeleiding van een advocaat.

Een advocaat die de streek kent en bovendien uw eigen taal spreekt, geeft u dubbele garantie dat de aankoop geen problemen zal opleveren.

Een advocaat in Spanje doet het werk van wat een notaris in BelgiŽ doet. De Spaanse notaris is voor de aankoop in Spanje nauwelijks betrokken.

Wanneer de aankoop-begeleiding in zijn eigen taal gebeurt, is de client gerust dat hij/zij niet voor verrassingen zal komen te staan.

De financiering van de aankoop van onroerend goed in Spanje kan tevens d.m.v. begeleiding door advocaat Dreessen onderhandeld en bekomen worden.

Dit komt momenteel ( en onder voorbehoud van wijzigingen) voor tot 70% van de taxatiewaarde aan een intrestvoet Euribor ( 0,547%) + 1,383% = 1,93% tot 40jaar.

Thans zijn de markttarieven , die kunnen voorkomen ( en onder voorbehoud van wijzigingen of aanvaarding door de respektievelijke banken ) :

Bankia = Euribor + 0,90% = 1,44% op 20 jaar

Banco Popular = Euribor + 1,25% = 1,79% op 20 jaar

Deutsche Bank = Euribor + 1,25% = 1,79% op 20 jaar

Bankinter = Euribor + 1,95% = 2,49% op 20 jaar

Cajamar = Euribor + 1,95% = 2,49% op 20 jaar

ING Direct = Euribor + 1,99% = 2,53% op 20 jaar

Banco Santander = Euribor + 2,00% = 2,54% op 20 jaar

BBVA = Euribor + 2,5% = 3,04% op 20 jaar

Nadat de aankoop van onroerend goed in Spanje is gerealiseerd, staat advocatenkantoor LAW ON TIME cliŽnten ook bij voor de redactie, nakoming of uitvoering van verhuurcontracten.
     
   INFORMATIE AAN HET consumentenPUBLIEK

Overeenkomstig de bepalingen van het WER zijn ook advocaten onderworpen aan voorafgaandelijke informatie over hun dienst verlening aan consumenten. Hierbij vindt U deze wettelijk te verstrekken informatie.

De advocaat in kwestie, mr. Werner DREESSEN, wenst zijn website aan te passen om zo in overeenstemming te zijn met de informatieverplichtingen in Boek III WER. Hij plaatst daarvoor onderstaand door hem gepersonaliseerde tekst op zijn website.

Deel I Ė Verplicht aan de cliŽnt te verstrekken informatie[1]

1. Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt u dossier toe aan mr. Werner DREESSEN.

Mr Dreessen is sedert 1/10/1987 advocaat in BelgiŽ en is ingeschreven aan de balie van Antwerpen en in Spanje aan de balie van Almeria .

Het kantoor van mr. DREESSEN is gevestigd te 2530 Boechout, Binnensteenweg 202, BelgiŽ.

Het kantoor van mr. DREESSEN is gevestigd te 04720 Aguadulce, Calle Liverpool 1, EspaŮa.

Mr. Dreessen baat zijn kantoor in persoonlijke naam uit onder de naam LAW ON TIME ,waartoe externe medewerkers worden ingeschakeld te zijner ondersteuning.

Het ondernemingsnummer van het kantoor van mr. Dreessen is KBO 0851 559 337 .

e-mail : info@lawontime.be

tel : 00 32/ 3/ 231 31 61

tel : 0034/ 661 32 71 34

website : www.lawontime.be

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Dreessen is verzekerd bij AMLIN Europe NV, Koning Albert II laan 9, 1210 Brussel

 voor een bedrag van 1.250.000,00 Euro onder nummer OVB 3130785 .  Makelaar: VANBREDA Risk & Benefits, Plantin en Moretuslei 29, 2140 ANTWERPEN - contact: Aafje GREYSON (aafje.greyson@vanbreda.be)

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van mr. Dreessen verzekert, verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening en zijn honoraria

U kan bij mr. Dreessen, terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, bijstand bij geschillen voor de rechtbank en bemiddeling .

De tarieven voor kosten en erelonen staan gepubliceerd op de website www.lawontime.be , onder honoraria en vallen zowel in Spanje als in Belgie onder het BTW tarief van 21% .

3. Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u mr. Dreessen bereiken:

via post op het adres 2530 Boechout, Binnensteenweg 202, BelgiŽ

via e-mail : info@lawontime.be

via tel : 00 32/ 3/ 231 31 61

website : www.lawontime.be

-Op vraag van zijn cliŽnt verstrekt mr. Dreessen informatie over zijn ereloon of berekeningswijze hiervan.

-Mr. Dreessen is niet onderworpen aan gedragscodes naast de reglementen van de OVB en van zijn balies te Antwerpen en te Almeria, en kan hier dus geen informatie over verschaffen aan zijn cliŽnten.

-Mr. Dreessen maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen. Hij kan aldus geen informatie hierover aan zijn cliŽnten verschaffen.

Deel II - Aanvullend te verstrekken Ė op verzoek van de cliŽnt

1. Wat kost uw advocaat?

De diensten die mr. DREESSEN [2] levert worden aangerekend aan een basisuurtarief van 172,00 euro per uur, vermeerderd met 21% BTW en vermeerderd met correctiecoŽfficiŽnten voor urgentie, specialiteit , belang van de zaak, of wegens spaans gerelateerde aangelegenheden.

Kosten worden als volgt berekend en omvatten, exclusief BTW 21% [3] :

Elk dossier heeft
Administratiekosten en infrastructuurvergoeding

 • Forfaitaire kosten
  • Kosten opening/afsluiting dossier forfait 2 x € 43,00 = € 86,00
 • Secretariaatskosten
  • documenten ( brieven, faxbrieven, conclusies, dagvaardingen, emails,etc) kortom elk afgedrukt blad heeft een vast behandelings- en/of afdruk forfait ŗ 11,78 €/per geprinte pagina
  • telefoon ŗ € 0,87 /ptg/p5min
  • GSM forfaitair € 1,98 /ptg/p5min
  • fotocopie ŗ € 0,44 /pf
  • faxverzending ŗ € 0,79 /per pagina
  • e-mail vergoeding € 0,89 per verzending inkomend en uitgaand
  • binnenkomende fax ŗ € 11,78 / per pagina

 • Verplaatsingskosten
  • vacatie ŗ € 79,00 / u ( tijdsbesteding verplaatsing: reizen en wachten)
 • Autokosten : € 1,43 per gereden km
 • Maaltijd-, Hotel- en Vliegtuigkosten : volgens stavingsdocumenten
 • Gerechtsdeurwaarderskosten : Volgens tarief vastgelegd in KB 30/11/1976
 • Griffiekosten
  • registratierecht, rolrecht, expeditierecht
 • Expertisekosten
  • volgens tarief van de Nationale Orde van Architecten
 • Verklaring derde beslagene volgens banktarief : Belfius, AXA, ING, BNP, KBC, Deutsche Bank, etc

2. Beroepsregels en gedragscodes

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Antwerpen is mr. Dreessen onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op www.balieantwerpen.be.

- Mr.Dreessen maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen. Hij neemt hier aldus geen informatie over op in alle informatiedocumenten waarin hij zijn diensten in detail beschrijft.


Deel IV Ė Op te nemen in elk document waarin diensten in detail worden beschreven

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Mr. Dreessen is onderworpen aan de regeling inzake buitengerechtelijke regeling van geschillen voorzien in Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht.[4]

In overeenstemming met Titel 2, Boek XVI WER kan, in verband met een reeds afgesloten overeenkomst, rechtstreeks een grief worden ingediend of informatie verkregen bij onze klachtendienst, op het telefoonnummer 03/231 31 61 of per e-mail op info@lawontime.be .

In overeenstemming met Titel 4 van Boek XIV WER kunnen aanvragen of klachten ook worden ingediend bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA), de gekwalificeerde entiteit bevoegd voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en advocaten.

De OCA is opgenomen op de lijst van gekwalificeerde entiteiten die kan worden geraadpleegd op de website van de F.O.D. Economie, K.M.O. en middenstand.[5]

De OCA is bevoegd voor klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van de advocaat . Klachten worden bij voorkeur online ingediend aan de hand van het elektronisch klachtenformulier beschikbaar op http://oca.ligeca.be/nl/. Via deze link kunnen aanvullende gegevens van de OCA worden geraadpleegd.

De OCA is gevestigd in de Staatsbladsstraat 8 te 1000 Brussel.

Het optreden van mr. Dreessen is tevens onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, zoals geregeld in volgende gedragscode of reglement: Reglement invordering van erelonen van balie Antwerpen van 27 juni 2005.

U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website www.balieantwerpen.be > erelonen > klachten.[1]

Verstreken aan de cliŽnt (hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, hetzij op beide manieren); of

Gemakkelijk toegankelijk maken voor de cliŽnt op de plaats waar de ondernemingsactiviteit wordt verricht of de overeenkomst wordt gesloten; of

Gemakkelijk toegankelijk maken voor de cliŽnt op een door de onderneming meegedeeld elektronisch adres; of

Opnemen in elk door de advocaat verstrekt informatiedocument (bv. Een kantoorbrochure) waarin activiteiten in detail worden beschreven.

[2] [naam].

[3] [beschrijving van wat de kosten zijn]

[4] Boek XIV ďBuitengerechtelijke regeling van consumentengeschillenĒ van het Wetboek van Economisch recht, ingevoegd bij wet van 4 april 2014, BS 12 mei 2014.
     
   INTRODUCING Lawyer W. DREESSEN

 

Which skills has lawyer W. DREESSEN to assist you in juridical issues of our society ?

http://www.worldwidewhoswhoreleases.com/press-release/werner-paul-albert-dreessen-attorney-at-law-honored-for-excellence-in-legal-ser     
   Een CRISIS is een uitdaging : Onroerend goed transakties in Spanje

Our office has specialised since the year 2003 into the  re-possession market affinties. 
It's impossible to buy real estate in Spain without assistance of Lawyer.

Ons kantoor geeft vanuit BelgiŽ en met een vestiging in SPANJE een volledige juridisch-fiskaal-bancaire begeleiding van de kandidaat koper voor de eigendomsverwerving van een onroerend goed ( huizen, appartementen, handelslokalen, etc).

Concreet behelst de begeleiding :
- Redactie Poder ( Volmacht) 
- NIE aanvraag en bankrelatie opstarten 
- Nazicht verkoopbaarheid eigendom ( Ley de la Costa  en 12 punten nazicht)
- Overdracht of Handlichting Hypotheken / Actualisatie Nota Simple
- Redactie Reservatiecontract - Contract C/V - Escritura
- Verlijden notariŽle akte + Registro Propiedad
- Belastingen ( ITP - IBI - ICON of IDON )
- Basura en Enpadronamiento
- Basura en Endesa -Hidralia
- Verzekeringen
     
   Welke materies behandelt het Advocatenkantoor W. DREESSEN ?

Varen door gekend water.

Uitgerekend de kennis en de ervaring van het kantoor in het maatschappelijk commerciŽel leven kan u van nut zijn om ....


KLIK hieronder op |meer informatie | voor de rechtsmateries...     
   Gratis advies

De zon zien opgaan en licht laten schijnen...

Een eerste raad kan  bij U, als rechtszoekende, reflectie bijbrengen en bijdragen om vervolgens daadwerkelijk een raadsman te raadplegen. Vervolgens kan u dan een afspraak maken voor een consultatie .

Die eerste raad hoeft niet onmiddellijk betalend te zijn,
KLIK hieronder op   | Meer informatie |  mbt gratis advies ...

     
   De advocaat is uw raadsman : U staat er niet alleen voor !

Of het nu privť- of zakelijke belangen betreft, met een advocaat staat u er nooit alleen voor.
Uw advocaat staat immers aan uw kant en kan veel voor u realiseren...

     
   Aan welke situaties moet u hierbij denken?

De verscheidenheid aan situaties waarin een advocaat u uitstekende diensten kan bewijzen, is enorm.
Als specialist kent hij het recht en de procedure.

     
   Wat maakt de begeleiding door een advocaat waardevol ?

De advocaat voltooit een vijfjarige universitaire opleiding, loopt drie jaar stage bij een stagemeester en behaalt een bekwaamheidsattest. De advocaat is bovendien verplicht zich bij te scholen.

     
   Wat doet de advocaat naast het geven van advies?

De advies- en verzoenende functie is belangrijk, maar zij is niet de enige. De advocaat kan u bijstaan bij ...

     
   Enkele beschouwingen omtrent Bemiddeling of Mediation

Mediation of Bemiddeling is een moderne vorm voor oplossen van conflicten, waar de klassieke vorm vandaag minder en minder voldoening geeft .

Daar waar de mensen in de maatschappij mondiger zijn en veel kijken naar en weten van hun eigen rechten, kan dit botsen met de standpunten van iemand anders.

Die mondigheid stelt veelal niet instaat om tot de oplossing van een geschil te komen, in een blijkbaar op eerste zicht onoplosbaar conflict.
Daartoe dient de communicatiebegeleiding van de bemiddelaar .

KLIK hieronder op |meer informatie | mbt Mediation (Bemiddeling) ...     
   Welke bijzondere waarborgen biedt de advocaat u?

De advocaat is lid van de Orde van Advocaten en is gebonden aan de deontologische en tuchtrechtelijke regels van het beroep. Hij heeft bovendien ...

     

Deze website maakt gebruik van cookies De website van Dreessen Werner Advocaat gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten